Dostopnost
Na Andragoškem centru Republike Slovenije se trudimo, da omogočimo dostopnost vseh spletišč v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju Zakon) vsem uporabnikom.
Izjava o dostopnosti
Ta izjava se nanaša na dostopnost spletišča zaznanje.si.
Stopnja skladnosti
Spletišče zaznanje.si je delno skladno z Zakonom.
Spletišče je bilo postavljeno v okviru ESS projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2022. Od postavitve v letih 2016 in 2017 ni bilo deležno večjih sprememb. Z namenom, da bi naredili spletišče čim bolj dostopno vsem obiskovalcem in hkrati v največji meri zadostili zahtevam Zakona, smo v okviru finančnih možnost in s pomočjo spletnih orodij poiskali glavne napake spletišča glede dostopnosti in napake kontrasta ter oboje odpravili.
Tako je med drugim:
  • slikovni material opremljena z alternativnimi opisi,
  • spletne povezave so opisne,
  • velikost pisav je možno izbirati s pomočjo ukaza v brskalniku (običalno Ctrl in znak plus)...
Kljub temu nekatere objavljene vsebine morda ne izpolnjujejo vseh zahtev Zakona.
Primeri takih vsebin so:
  • skenirani dokumenti,
  • obsežne podatkovne tabele,
  • programsko generirani dokumenti...
Ob vsakokratnem urejanju in posodabljanju spletišča se trudimo vsebine narediti čim bolj dostopne in sproti odpravljamo zaznane težave. V primeru večje posodobitve spletišča bomo še posebno pozornost namenili dostopnosti.
Priprava izjave o dostopnosti
Ta izjava je pripravljena v skladu z Zakonom po metodologiji samoocene. Nazadnje je bila pregledana in dopolnjena januarja 2022.
Povratne in kontaktne informacije
Kljub prizadevanjem, da bi bile vsebine spletišča čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, ne izključujemo možnosti, da se v določenih primerih oviranosti pojavijo težave pri dostopu do vsebin.
Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona in zahteve po posredovanju informacij v dostopnejši obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:
Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5
1000 Ljubljana
T: 01 584 25 60
E: info@acs.si
Izvršilni postopek
V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:
Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
T: 01 478 83 84
E: gp.ijs@gov.si