Izjave zaposlenih

»V program urejanja zbirne mape oz. e-portfolija sem se vključila najprej iz samega "firbca.

Po prvem svetovalnem srečanju pa sem spoznala, da dejansko obstaja možnost, da me delodajalci spoznajo na drugačen način. Nikoli nisem pisala v prošnje in življenjepis svojih hobijev in dejavnosti, ki jih počnem v prostem času. S pomočjo svetovalke pa sem dobila nov zagon, nova upanja, da se ne zadovoljim z delom, ki ga trenutno opravljam samo zato, ker delo pač potrebujem za preživetje. Moje izkušnje, moja dokazila in priznanja, ki niso šolsko specificirana, so več kot odlična, da se z njimi prijavim na delovno mesto, katerega želim in zmorem opravljati. E-portfolijo mi zaradi mojih izkušenj daje možnost, da zaupam vase in pokažem to, kar v resnici sem in to, kar zmorem v praksi.«

Lea Bašelj, zaposlena v podjetju SVP AVIO d.o.o.

»Po osnovni šoli sem se takoj zaposlil in končal PKV, oziroma usposabljanje za zidarja. To delo sem z veseljem in uspešno opravljal v podjetju, ki je med drugim gradilo tudi Ljudsko univerzo Murska Sobota. Z mojim delom so bili v podjetju zelo zadovoljni, enako tudi v sedanjem podjetju, to je Elektro Maribor, d.d., Storitvena enota Ljutomer. Tudi tu delam na področju gradbeništva, seveda pa le v času gradbene sezone oziroma izvajanja investicij.

V preteklih letih me je direktor enote Ljutomer g. Andrej Sraka večkrat nagovarjal in spodbujal, da bi si pridobil ustrezno izobrazbo, ki jo pričakujejo tudi v podjetju. Sodelavka kadrovske službe, ga. Cvetka Kolmanič, se je obrnila na Svetovalno središče Murska Sobota in tako sem se v začetku lanskega leta oglasil pri svetovalcu L. Sraka. (Seveda moram povedati, da si nista v sorodu). Najprej sva preverila če NPK zidar za zidanje in ometavanje zadostuje pogojem sistemizacije. Malo sem bil razočaran, da NPK ne zadostuje, vendar pa me je svetovalec opogumil in mi predstavil, kako bo potekalo izobraževanje in kako se mi bodo moje delovne izkušnje in sposobnosti priznale med izobraževanjem ob delu. Pripravila sva dokazila o mojih delovnih izkušnjah in znanjih in pripravila vse dokumente. Tudi na Srednji gradbeni šoli Maribor so me zelo lepo sprejeli (ga. Vlasta Ojstršek) in dobro organizirali izobraževanje.

Tako danes s ponosom povem, da sem pri 47. letih uspešno zaključil izobraževanje in si pridobil poklic zidarja in si tako pridobil tudi dokazilo za to kar znam in rad delam.«

Jožef Brunec, Veržej

»Moja velika želja je vedno bila, da zvišam stopnjo svoje izobrazbe. Vpisala sem se v srednjo trgovsko šolo. To je zame pomenilo velik korak in predvsem veliko prilagodljivosti pri usklajevanju družinskih, službenih in šolskih obveznosti. Šolo bi rada čimprej in predvsem uspešno zaključila. Na pobudo svetovalke sem se oglasila v svetovalnem središču, kjer mi svetovalka pomaga pri usklajevanju učnih obveznosti. Všeč mi je, da obstajajo nekateri načini priznavanja znanja, ki sem ga dobila na neformalen način. Tako sva s svetovalko ocenili moje računalniško znanje in preko postopka ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj sem pridobila potrdilo, da obvladam IKT tehnologijo do te mere, da mi lahko priznajo ta predmet v prvem letniku. To pa zame pomeni en izpit manj.«

Marija Mežnar

»Kot priseljenec sem se ob vstopu v Slovenijo srečal z mnogimi vprašanji. Moje znanje slovenskega jezika pa še ni tako dobro, da bi vse lahko razumel samo, če stvari preberem. Pomoč sem dobil v svetovalnem središču za zaposlene. Sam imam namreč veliko željo po napredovanju v podjetju, v katerem sem trenutno zaposlen. Zavedal pa sem se, da v Sloveniji moja izobrazba formalno ne velja. Na predlog svetovalke sem se odločil, da stvari uredim. Pomagala mi je pri pisanju slovenskega življenjepisa in spremnega pisma, predvsem pa mi je bila v podporo pri postopku vrednotenja znanja. Sedaj imam tudi uradno potrjeno, da lahko svojo izobrazbo uporabim pri napredovanju. Ob spodbudi svetovalke sem se tudi že oglasil v kadrovski službi podjetja, predal vse urejene papirje in dobil upanje, da bom kmalu opravljal delo na področju okoljevarstva, ki me tudi veseli.«

Mirza Džonić

Andragoški center Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana
01 5842 560
info@acs.si