ARGUMENTI ZA USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH IZ RAZISKAV IN ANALIZ
Analiza rezultatov mednarodne raziskave PIAAC o stanju spretnosti odraslih v Sloveniji (2013–2015) je pokazala:
  • učinki neformalnega izobraževanja na spretnosti odraslih so vedno pozitivni, še posebej pa je to očitno pri nižje izobraženih,
  • boljše rezultate pri merjenju spretnosti dosegajo tisti, ki so vključeni v neformalno izobraževanje, tudi kadar to ni povezano samo s potrebami dela.
CDFOP je v svojih smernicah za vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja (2015) definiral naslednje koristi za delodajalce:
  • povečana motivacija in zanimanje zaposlenega za delo,
  • skrajšanje časa, potrebnega za pridobitev določene kvalifikacije, in zato krajša odsotnost z dela,
  • nove ideje in razvoj kot rezultat refleksije svojega dela,
  • zmanjšanje osipa zaposlenih in s tem stroškov uvajanja in usposabljanja novih kadrov.
KORISTI ZA ZAPOSLENE
  • Ozavestili in pridobili bodo znanje, spretnosti in kompetence.
  • Slednje bodo znali ustrezno predstaviti, npr. oblikovati zbirne mape dosežkov (e-portfolija).
  • Povečana bo motivacija za vključevanje v nadaljnje izobraževanje in usposabljanje ali spremembo in nadgradnjo kariere (prekvalifikacija in dokvalifikacija).
  • Izboljšana bo socialna vključenost, osebnostna rast in razvoj kariere.
PRIPOROČAMO V BRANJE
Priročnik
Andragoški center Slovenije svetovalcem v projektu zagotavlja svetovalno podporo, del katere je tudi priprava tega priročnika. Kot je v predgovoru zapisala urednica, mag. Tanja Vilič Klenovšek, je ta namenjen vsem, ki kakor koli vstopate v izobraževanje in razvoj zaposlenih v Sloveniji, ki vam je mar, da se v nadaljnje izobraževanje in usposabljanje pritegne vse zaposlene. Ne glede na delovni položaj, stopnjo in vrsto izobrazbe, raven razvitosti spretnosti, starost ali druge značilnosti. Za vse, ki iščete nove poti in ste pri tem pripravljeni sodelovati in se povezovati z drugimi, da bodo procesi svetovanja, izobraževanja in usposabljanja za zaposlene bolj kakovostni in učinkovitejši.
V priročniku smo izzive svetovanja za zaposlene osvetlili iz različnih vidikov.
Dr. Andrej Kohont v prvem prispevku piše o izzivih na področju razvoja človeških virov, nosilcih vlog v ter nalog menedžmenta človeških virov in njihovem povezovanju tudi z izobraževalci in svetovalci v izobraževanju odraslih ter o iskanju sinergij sodelovanja. Oboji, izobraževalci in strokovnjaki za razvoj kadrov v podjetju, moramo dobro poznati tudi značilnosti zaposlenih in vključenosti v nadaljnje izobraževanje in usposabljanje o čemer v drugem prispevku piše mag. Andreja Dobrovoljc. Dr. Danijela Brečko v tretjem prispevku piše o tem kako motivirati zaposlene za učenje, pridobivanje in obnavljanje znanja, Lea Zlodej, izkušena svetovalka v enem od petnajstih konzorcijev pa iz neposredne prakse v četrtem prispevku osvetli vlogo svetovalca pri motiviranju zaposlenih za izobraževanje in usposabljanje. Vera Mlinar v predzadnjem prispevku piše o ocenjevanju znanja zaposlenih, priročnik pa zakličimo s prispevkom Urške Pavlič na temo merjenja rezultatov in učinkov svetovanja.

Andragoški center Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana
01 5842 560
info@acs.si