Reportaža z II. strokovnega posveta za delodajalce - 27.9.2018 - na KOR TV:

Promocijski video:

Prispevek, ki je nastal med strokovnim posvetom Izzivi uspešnosti,
profitabilnosti in prihodnosti podjetij, 28. 9. 2018, in ga je TV Vaš kanal
objavil na lokalni TV:

Oddaja VTV 21.9. 2018, v okviru Dnevov ISIO:


Andragoški center Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana
01 5842 560
info@acs.si