Z nami so že sodelovali:
ADRIA DOM D.O.O.
ELAN BEGUNJE
FOURPOINTS BY SHARETON LJUBLJANA (MONS)
GORENJE VELENJE
HELIOS
HOTEL PARK BLED
HOTELI BERNARDIN D.D.
ISKRA ISD
ISKRAEMECO D.D.
ISKRATEL
JAVNO PODJETJE KOMUNALA MURSKA SOBOTA D.O.O.
KLS LJUBNO D.O.O.
KOMUNALA KRANJ
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE D.O.O.
LEYKAM TISKARNA D. O. O.
LIPRO D.O.O. TRANSPORTNE LINIJE IN FLEKSIBILNE KONSTRUKCIJE V AVTOMATIZACIJI
MELAMIN KEMIČNA TOVARNA D.D. KOČEVJE
OBČINA JESENICE
OBČINA KRANJSKA GORA
PLASTIKA SKAZA D.O.O.
POMURSKE MLEKARNE D.D.
SINET D. O. O.
SPAR SLOVENIJA
STEKLARNA HRASTNIK D. O. O.
SVP AVIO YACHTS
UKC LJUBLJANA
UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR
Izjave delodajalcev
»Kot izrazito multinacionalno podjetje na področju, kjer prevladuje ostra konkurenca ter se je zaradi neprestanega tehnološkega razvoja potrebno sproti prilagajati potrebam trga, smo prišli do zaključka, da je potrebno pri vsakem posamezniku posebej prepoznati njegove ključne kompetence in znanja, pridobljena na kakršen koli način. Ker delo v podjetju ne poteka po sistemu tekočega traku, kjer bi bili delavci priučeni zgolj za posamezno opravilo, ampak so delovne naloge na posameznem delovnem mestu raznovrstne, je potrebno v vsakem posamezniku prepoznati tista znanja in veščine, ki prispevajo k dodani vrednosti poslovanja podjetja. Z vidika kadrovanja znotraj podjetja, kjer se zaradi omejenega časa poudarek polaga na zgolj formalno pridobljeno izobrazbo, je tak zunanji proces vrednotenja in urejanja zbirne mape dobrodošel.«
Polona Krmek, vodja kadrovske službe v podjetju SVP YACHTS d.o.o.

Andragoški center Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana
01 5842 560
info@acs.si