Z NAMI SO ŽE SODELOVALI:
Adria Mobil d. o. o.
Ajpes, Izpostava Maribor
Albauh TKI, d. o. o.
Aluminium Kety Emmi, d. o. o.
Bolnišnica Brežice
BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje
Center za socialno delo Krško
Cerjak d.o.o. Krško proizvodnja in storitve
Čistilni servis Mavrica
Darsad d. o. o.
Deos Center starejših Zimzelen Topolšica
Dom Danice Vogrinec Maribor
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Dom starejših občanov Krško
Dom upokojencev Brežice
Dom upokojencev Gradišče
Dom upokojencev in oskrbovancev Impolca
Dom upokojencev Sevnica
Dom za varstvo odraslih Velenje
Ekonomska in trgovska šola Brežice
Elan Begunje
Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Gorenje Velenje
Goriške lekarna
GZS območna zbornica Posavje
Helios
Hotel Park Bled
Hoteli Bernardin d. d.
Ino d. o. o. Krška vas
Iskra ISD
Iskraemeco d. d.
Iskratel
Javno podjetje Energetika Maribor, d. o. o.
KLS Ljubno d. o. o.
Komunala Brežice d. o. o.
Komunala d. o. o., Sevnica
Komunala Kranj
Komunala, javno podjetje d. o. o., Murska Sobota
Komunalno podjetje Velenje d. o. o.
Kopitarna d. d. Sevnica
Kovis d. o. o.
LEK- Novartis Prevalje
Lesnina Vrtojba
LEVAS zaposlovanje in usposabljanje invalidov Krško d. o. o.
Leykam tiskarna d. o. o.
Lipro d. o. o.
Livarna Gorica d. o. o.
Mariborska livarna Maribor d. d.
Melamin kemična tovarna d. d., Kočevje
Merkur Nova Gorica
MLM d. d., Poslovna enota Alutec
MPT d.o.o. Šmartno ob Paki
Občina Jesenice
Občina Kranjska Gora
Občina Krško
Obrtno podjetniška zbornica Posavje- Krško
Odelo Slovenija d. o. o.
Palfinger Proizvodnja d. o. o.
Plastika Skaza d. o. o.
Podgorje d. o. o.
Policijska uprava Celje
Pomurske mlekarne d. d.
Preis Sevnica d. o. o.
Premogovnik Velenje d. d.
RGP d.o.o.
Salonit Anhovo d. d.
Siliko d. o. o., Sevnica
Sindikat carinikov Slovenije, Mednarodni prehod Vrtojba
Sinet d. o. o.
Skalina d. o. o.
Slorest d. o. o.
Šolski center Krško – Sevnica
Soške elektrarne Nova Gorica d. o. o.
Spar INTERSPAR Qlandia Nova Gorica
Spar Slovenija
Steklarna Hrastnik d. o. o.
Stilles d. d. Sevnica
SVP AVIO YACHTS
Tanin d. d. Sevnica
Terme Čatež d. d.
Terme Topolšica d. d.
UKC Ljubljana
Univerzitetna knjižnica Maribor
Univerzitetni klinični center Maribor
VDC Zagorje ob Savi
VIPAP Videm Krško d. d.
Zavod Ruj Nazarje
Zdravstveni dom Brežice
Zdravstveni dom Radeče
Zdravstveni dom Sevnica
Zdravstveni dom Velenje
Izjave delodajalcev
Javne službe Ptuj
Cene Štupar Ljubljana, izjave delodajalcev
LU Murska Sobota in Medicop
JZ Knjižnica Gornja Radgona in OŠ Negova
LU Lendava in OOZ Lendava

»Kot izrazito multinacionalno podjetje na področju, kjer prevladuje ostra konkurenca ter se je zaradi neprestanega tehnološkega razvoja potrebno sproti prilagajati potrebam trga, smo prišli do zaključka, da je potrebno pri vsakem posamezniku posebej prepoznati njegove ključne kompetence in znanja, pridobljena na kakršen koli način. Ker delo v podjetju ne poteka po sistemu tekočega traku, kjer bi bili delavci priučeni zgolj za posamezno opravilo, ampak so delovne naloge na posameznem delovnem mestu raznovrstne, je potrebno v vsakem posamezniku prepoznati tista znanja in veščine, ki prispevajo k dodani vrednosti poslovanja podjetja. Z vidika kadrovanja znotraj podjetja, kjer se zaradi omejenega časa poudarek polaga na zgolj formalno pridobljeno izobrazbo, je tak zunanji proces vrednotenja in urejanja zbirne mape dobrodošel.«

Polona Krmek , vodja kadrovske službe v podjetju SVP YACHTS d.o.o.

»Kot organizacija, ki se trudi opravljati storitve na visokem strokovnem nivoju v vsesplošno korist in zadovoljstvo svojih strank in uporabnikov, se zavedamo, da je takšne cilje mogoče dosegati le z visoko usposobljenimi in motiviranimi kadri. Glede na to je naša stalna skrb in ena izmed prioritetnih nalog na kadrovskem področju prav strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih. Za namen ugotavljanja usposobljenosti in zagotavljanja kompetentnih kadrov za učinkovito opravljanje nalog in doseganje načrtovanih poslovnih rezultatov in strateških ciljev imamo že nekaj let izdelan tudi katalog kompetenc za posamezna delovna mesta, ki določa ključne kompetence posameznika, potrebne za učinkovito in uspešno opravljanje delovnih nalog na posameznem delovnem mestu. Ena izmed pomembnimi kompetenc zaposlenih je tudi sposobnost komuniciranja, kjer pa se vedno bolj uveljavlja prav sposobnost komuniciranja v tujih jezikih. Za spremljanje kompetenc zaposlenih nam je zunanji proces vrednotenja znanja tujega jezika v precejšnjo pomoč in zelo dobrodošel, hkrati pa tudi zaposleni na tak način dobijo verodostojno povratno informacijo o svojem znanju in veščinah.«

Vesna Zupanič , vodja izpostave AJPES

»Terme Čatež d. d. so v decembru 2019 uspešno sodelovale z LU Krško pri vrednotenju kompetence kulturna zavest in izražanje zaposlenih v turizmu. Sodelovanje je potekalo zelo  dobro. Glede na organizacijo našega procesa dela, je bila potrebna velika prilagodljivost s strani zaposlenih na LU Krško. Zaposleni, ki so sodelovali pri vrednotenju, so bili zelo navdušeni nad sodelovanjem v projektu. Povratna informacija s strani zaposlenih, ki smo jo dobili v podjetju, je bila, da se jim je zdelo vrednotenje zanimivo in jih je  spodbudilo v širše razmišljanje o kulturni raznolikosti, s katero se vedno bolj srečujemo tudi zaposleni v turizmu. Dejstvo je, da  moramo zaradi pomanjkanja gostinskega zaposlovati vedno več  tujcev, zato so zaposleni dnevno soočeni  tako z jezikovnimi preprekami oz. razlikami, kot tudi na področju navad, običajev, vere …
V podjetju menimo, da so tovrstna vrednotenja zelo pomembna, saj tako zaposlenim, kot družbi širijo ozaveščenost na določenem področju, nas spodbujajo k razmišljanju, k širšem pogledu na stvari ter nam vsem skupaj širijo obzorja.
Z Ljudsko univerzo Krško smo že večkrat uspešno sodelovali in vsakokrat so bili tako zaposleni, ki so v projektu sodelovali, kot tudi družba, zadovoljni z rezultati sodelovanja. Tudi v prihodnje upamo na nadaljnja uspešna sodelovanja.«

Lea Zagmajster Jovanovič (Vodja kadrovske službe), Nataša Kršak (Svetovalnega središča Posavje)

O izobraževanju zaposlenih v sodelovanju z Ljudsko univerzo Nova Gorica v posnetku govori Petra Kokoravec, direktorica Zdravstvenega doma Nova Gorica.

Stojan Cotič, vodja Interspara Nova Gorica govori o pomenu izobraževanja za zaposlene in o sodelovanju z Ljudsko univerzo Nova Gorica.


Andragoški center Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana
01 5842 560
info@acs.si