Izjave zaposlenih
LU Ptuj, Dorijan Kmetec
LU Ptuj, Senada Škrijer
LU Lendava in Dom starejših Lendava
JZ Knjižnica Gornja Radgona in udeleženeca v programu Slovenski jezik za tujce
LU Murska Sobota in Dars
MOCIS, izjave svetovank
AZ Maribor - ljudska univerza, Adem Ademović

»V program urejanja zbirne mape oz. e-portfolija sem se vključila najprej iz samega "firbca". Po prvem svetovalnem srečanju pa sem spoznala, da dejansko obstaja možnost, da me delodajalci spoznajo na drugačen način. Nikoli nisem pisala v prošnje in življenjepis svojih hobijev in dejavnosti, ki jih počnem v prostem času. S pomočjo svetovalke pa sem dobila nov zagon, nova upanja, da se ne zadovoljim z delom, ki ga trenutno opravljam samo zato, ker delo pač potrebujem za preživetje. Moje izkušnje, moja dokazila in priznanja, ki niso šolsko specificirana, so več kot odlična, da se z njimi prijavim na delovno mesto, katerega želim in zmorem opravljati. E-portfolijo mi zaradi mojih izkušenj daje možnost, da zaupam vase in pokažem to, kar v resnici sem in to, kar zmorem v praksi.«

Lea Bašelj , zaposlena v podjetju SVP AVIO d.o.o.

»Po osnovni šoli sem se takoj zaposlil in končal PKV, oziroma usposabljanje za zidarja. To delo sem z veseljem in uspešno opravljal v podjetju, ki je med drugim gradilo tudi Ljudsko univerzo Murska Sobota. Z mojim delom so bili v podjetju zelo zadovoljni, enako tudi v sedanjem podjetju, to je Elektro Maribor, d.d., Storitvena enota Ljutomer. Tudi tu delam na področju gradbeništva, seveda pa le v času gradbene sezone oziroma izvajanja investicij.

V preteklih letih me je direktor enote Ljutomer g. Andrej Sraka večkrat nagovarjal in spodbujal, da bi si pridobil ustrezno izobrazbo, ki jo pričakujejo tudi v podjetju. Sodelavka kadrovske službe, ga. Cvetka Kolmanič, se je obrnila na Svetovalno središče Murska Sobota in tako sem se v začetku lanskega leta oglasil pri svetovalcu L. Sraka. (Seveda moram povedati, da si nista v sorodu). Najprej sva preverila če NPK zidar za zidanje in ometavanje zadostuje pogojem sistemizacije. Malo sem bil razočaran, da NPK ne zadostuje, vendar pa me je svetovalec opogumil in mi predstavil, kako bo potekalo izobraževanje in kako se mi bodo moje delovne izkušnje in sposobnosti priznale med izobraževanjem ob delu. Pripravila sva dokazila o mojih delovnih izkušnjah in znanjih in pripravila vse dokumente. Tudi na Srednji gradbeni šoli Maribor so me zelo lepo sprejeli (ga. Vlasta Ojstršek) in dobro organizirali izobraževanje.

Tako danes s ponosom povem, da sem pri 47. letih uspešno zaključil izobraževanje in si pridobil poklic zidarja in si tako pridobil tudi dokazilo za to kar znam in rad delam.«

Jožef Brunec , Veržej

»Moja velika želja je vedno bila, da zvišam stopnjo svoje izobrazbe. Vpisala sem se v srednjo trgovsko šolo. To je zame pomenilo velik korak in predvsem veliko prilagodljivosti pri usklajevanju družinskih, službenih in šolskih obveznosti. Šolo bi rada čimprej in predvsem uspešno zaključila. Na pobudo svetovalke sem se oglasila v svetovalnem središču, kjer mi svetovalka pomaga pri usklajevanju učnih obveznosti. Všeč mi je, da obstajajo nekateri načini priznavanja znanja, ki sem ga dobila na neformalen način. Tako sva s svetovalko ocenili moje računalniško znanje in preko postopka ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj sem pridobila potrdilo, da obvladam IKT tehnologijo do te mere, da mi lahko priznajo ta predmet v prvem letniku. To pa zame pomeni en izpit manj.«

Marija Mežnar

»Kot priseljenec sem se ob vstopu v Slovenijo srečal z mnogimi vprašanji. Moje znanje slovenskega jezika pa še ni tako dobro, da bi vse lahko razumel samo, če stvari preberem. Pomoč sem dobil v svetovalnem središču za zaposlene. Sam imam namreč veliko željo po napredovanju v podjetju, v katerem sem trenutno zaposlen. Zavedal pa sem se, da v Sloveniji moja izobrazba formalno ne velja. Na predlog svetovalke sem se odločil, da stvari uredim. Pomagala mi je pri pisanju slovenskega življenjepisa in spremnega pisma, predvsem pa mi je bila v podporo pri postopku vrednotenja znanja. Sedaj imam tudi uradno potrjeno, da lahko svojo izobrazbo uporabim pri napredovanju. Ob spodbudi svetovalke sem se tudi že oglasil v kadrovski službi podjetja, predal vse urejene papirje in dobil upanje, da bom kmalu opravljal delo na področju okoljevarstva, ki me tudi veseli.«

Mirza Džonić

»Čisto slučajno sem od hčerke izvedela za svetovalno središče Novo mesto, kjer zaposleni lahko dobimo različne nasvete. Na svetovanje sem se brez posebnih pričakovanj oglasila z vprašanjem o brezplačnih usposabljanjih, ki so ponujena na RIC-u ter primerne moji starosti, da bi se malce bolj aktivirala. Odšla pa sem z akcijskim načrtom, ki sem ga oblikovala skupaj s svetovalko. Ta načrt me nekako obvezuje, da izpolnjujem obljube, ki sem jih zadala sama sebi in se tako bližam zastavljenemu cilju. V svetovalno središče za zaposlene se bom zagotovo še obrnila po nasvet.«

Marjetka , 56 let

»Za mnoge priložnosti brezplačnega izobraževanja in usposabljanja v lokalnem okolju sploh nisem vedel, dokler mi jih ni predstavila svetovalka, s pomočjo katere sem se vključil v brezplačni tečaj Excela in Worda. V kratkem bom namreč moral napisati diplomsko nalogo.«

Vili , 35 let

»Vse življenje se učimo, pa nam znanja še vedno primanjkuje. Ko se človek tega zave, izkoristi čim več priložnosti. Izkoristila sem jih tudi jaz, ko sem se januarja znašla na Zasavski ljudski univerzi. Brezplačno računalniško izobraževanje med delovnim časom je kot glavni zadetek na Lotu. Imeti delodajalca, ki ti to omogoči, pa kot glavni zadetek na Jackpotu.
Uvodno srečanje na ZLU, kjer nas je svetovalka povabila, da razmislimo o našem predznanju in o naših ciljih, je bila priložnost, da si zastavimo načrt izobraževanja in mu sledimo. Vsebine izobraževanja so bile zelo raznolike, saj smo kot velika skupina imeli tudi veliko želja in potreb. Gradiva so bila res dobro pripravljena in nam bodo v pomoč tudi po koncu izobraževanja. Zase lahko rečem, da sem se zelo veliko naučila in ogromno znanja nadgradila.
In na koncu – ironija usode. Še pred koncem tečaja smo dobili priložnost za utrditev pridobljenega znanja in nadaljevanje učenja na daljavo, saj nas je v to prisilila situacija pandemije koronavirusa. Pridobljeno znanje s pridom uporabljam pri pomoči otrokom šolanja na daljavo, pri svojih službenih obveznostih dela od doma in ne boste verjeli, še videokonference sem se lotila.
Čeprav nisem "gor zrasla" z računalniki, sem sama sebi dokazala, da se vse da, če je želja in volja. In seveda, če imaš tako potrpežljivega predavatelja :).«

Milena Planinšek
Goran Gačić
David Mršnjak
Gregor Kojc
Gregor Platovšek

»Pri svojih 46-ih letih sem bila postavljena pred dejstvo, da zberem voljo in pogum in zaključim osnovno šolo. Kljub zaključenemu USO II izobraževanju za natakarskega pomočnika, programu Usposabljanja za življenjsko uspešnost sem imela večne težave z dokazovanjem svoje izobrazbe. Svetovalka Alenka iz Svetovalnega središča Maribor je opravila v mojem imenu številna poizvedovanja o moji stopnji izobrazbe; pisala je na pristojne državne institucije, spraševala na mojo matično šolo ipd. Ne glede na vse, sem se odločila, da zaključim zadnji manjkajoči razred današnje devetletke in si s tem najdem novo zaposlitev, novo priložnost za delo, saj sem v srednjih letih in je sedaj skrajni čas, da si uredim tudi to.
Vse, ki kakorkoli oklevajo glede vključitve v osnovno šolo za odrasle, bi spodbudila k pogumu, saj se res išče znanje in odrasle spodbuja na poti do uspešnega zaključka. Za vsa vprašanja pa je na voljo svetovalka. Če sem zmogla jaz, zmorete tudi vi.«

Ivanka Horvat

»KO SLUŽBA NI SLUŽBA, AMPAK POSLANSTVO - Odločila sem se za izobraževanje, da nadgradim svoje znanje in pridobim nacionalno poklicno kvalifikacijo v novi smeri. Šolanje za praktični del sem opravila, potrebujem še teoretični del (šole, kjer lahko opravljam izpite za teoretični del, nudijo gradivo ali spisek gradiva in konzultacije, učiš pa se sam). Od mojega uradnega šolanja je minilo 30+ let, gradivo pa je obsežno...

Kontaktirala sem Andragoški zavod Maribor-Ljudsko univerzo, kjer me je sprejela svetovalka Alenka Sagadin Mlinarič. Pogovorili sva se o različnih načinih učenja, učnih tipih ipd. Svetovalka se je maksimalno potrudila, vzela si je čas, mi prisluhnila, podala nove ideje in nasvete. Spodbudila me je tudi k temu, da ji sporočim, kako bodo potekale nadaljnje aktivnosti.«

Mateja Jager

Andragoški center Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana
01 5842 560
info@acs.si