Predlagamo, da svetovalca ali svetovalko pokličete po telefonu ali pošljete elektronsko sporočilo. Kontaktne podatke najdetena zemljevidu,predlagamo, da izberete vam najbližjega izvajalca.

S svetovalcem ali svetovalko se boste dogovorili za termin srečanja, kjer se boste osebno, torej v živo pogovorili o svojih željah, ciljih in potrebah.

ACS
Svetovalci vam lahko pomagajo pri doseganju osebnih in kariernih ciljev:
  • z izbiro primernega izobraževanja ali usposabljanja,
  • z ugotavljanjem že pridobljenega znanja,
  • s spremljanjem med izobraževanjem,
  • s podporo ob njegovem zaključku in
  • z načrtovanjem nadaljnje poti.
Kako poteka svetovanje za zaposlene?
Svetovalci se s posameznikom - svetovancem srečajo večkrat:
  • Prvo srečanje je običajno namenjeno pogovoru o željah in ciljih posameznika, ki so dosegljivi skozi izobraževanje (pridobitev izobrazbe, dokončanje izobraževanja, napredovanje na delovnem mestu, menjava službe...).
  • Pomemben korak v procesu je tudi pregled znanja in izkušenj (tako delovnih kot življenjskih), ki jih posameznik že ima. To lahko zapišeta tudi v obliki portfolija - zbirne mape. Na tej podlagi lahko svetovalec in svetovanec poiščeta primerno obliko izobraževanja ali usposabljanja. Ker svetovalci delujejo v svojem lokalnem okolju, poznajo različne možnosti - tudi brezplačne.
  • Svetovalec vam je v oporo med izobraževanjem ali usposabljanjem. Nanj se lahko obrnete, če naletite na kakršnekoli ovire ali težave.
  • Tudi po zaključku izobraževanja ali usposabljanja se lahko obrnete na svetovalca, da skupaj ocenita opravljeno in naredita načrt za naprej.


Andragoški center Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana
01 5842 560
info@acs.si