Predlagamo, da svetovalca ali svetovalko pokličete po telefonu ali pošljete elektronsko sporočilo. Kontaktne podatke najdetena zemljevidu,predlagamo, da izberete vam najbližjega izvajalca.

S svetovalcem ali svetovalko se boste dogovorili za termin srečanja, kjer se boste osebno, torej v živo pogovorili o svojih željah, ciljih in potrebah.

ACS
Svetovalci vam lahko pomagajo pri doseganju osebnih in kariernih ciljev:
  • z izbiro primernega izobraževanja ali usposabljanja,
  • z ugotavljanjem že pridobljenega znanja,
  • s spremljanjem med izobraževanjem,
  • s podporo ob njegovem zaključku in
  • z načrtovanjem nadaljnje poti.
Kako poteka svetovanje za zaposlene?
Svetovalci se s posameznikom - svetovancem srečajo večkrat:
  • Prvo srečanje je običajno namenjeno pogovoru o željah in ciljih posameznika, ki so dosegljivi skozi izobraževanje (pridobitev izobrazbe, dokončanje izobraževanja, napredovanje na delovnem mestu, menjava službe...).
  • Pomemben korak v procesu je tudi pregled znanja in izkušenj (tako delovnih kot življenjskih), ki jih posameznik že ima. To lahko zapišeta tudi v obliki portfolija - zbirne mape. Na tej podlagi lahko svetovalec in svetovanec poiščeta primerno obliko izobraževanja ali usposabljanja. Ker svetovalci delujejo v svojem lokalnem okolju, poznajo različne možnosti - tudi brezplačne.
  • Svetovalec vam je v oporo med izobraževanjem ali usposabljanjem. Nanj se lahko obrnete, če naletite na kakršnekoli ovire ali težave.
  • Tudi po zaključku izobraževanja ali usposabljanja se lahko obrnete na svetovalca, da skupaj ocenita opravljeno in naredita načrt za naprej.


Andragoški center Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana
01 5842 560
info@acs.si