Arhiv ukrepov za brezplačno izobraževanje odraslih

Vrsta ukrepa/razpisa: Usposabljanje na delovnem mestu 2014-2020, Zavod RS za zaposlovanje

Višina sredstev: 28.372.584,13 EUR

Ciljna skupina: Brezposelne osebe, ki so:

  • starejše od 50 let in so prijavljene v evidenci brezposelnih najmanj 3 mesece,
  • stare 30 let in več in dolgotrajno brezposelne oziroma so v evidenci brezposelnih prijavljene vsaj 12 mesecev,
  • stare 30 let in več in imajo končano največ osnovnošolsko izobrazbo (ISCED 2) ter so prijavljene v evidenci brezposelnih najmanj 3 mesece,
  • posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije oziroma so v določenem obdobju v večjem delu zastopani v evidenci brezposelnih.

Načrtovano število vključenih odraslih: 14.468


Usposabljanje na delovnem mestu (UDM) se izvaja pri delodajalcih na konkretnem delovnem mestu, saj se  brezposelne osebe, katerih obstoječa znanja oziroma delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve, tako vključijo v delovni proces delodajalca. Pod strokovnim vodstvom mentorja opravljajo naloge, določene v izbranem programu usposabljanja.

Posamezne programe usposabljanja prijavi delodajalec, in sicer tako, da odda ponudbo na objavljeno javno povabilo. Osebe se vključijo v usposabljanje na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi.

Usposabljanje traja 2 meseca, če gre za usposabljanje na enostavnih, nezahtevnih in manj zahtevnih delovnih mestih.

Usposabljanje traja 3 mesece, če gre za usposabljanje na zahtevnih in bolj zahtevnih delovnih mestih.

Po zaključenem usposabljanju delodajalec pripravi poročilo o uspešnosti, z opisom pridobljenih veščin, znanj in spretnosti, en izvod izroči tudi udeležencu.


Andragoški center Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana
01 5842 560
info@acs.si