Zaključna konferenca
POTI DO ZNANJA IN NOVIH PRILOŽNOSTI ZA VSE ZAPOSLENE
V sredo, 8. decembra 2021, se je v spletnem okolju odvila zaključna konferenca projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2022. Krajše ime projekta, ki ga vodi ACS, je Svetovanje za zaposlene 2016-2022, financirata pa Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport.
146 udeležencev je z vabljenimi govorci strnilo dosežene rezultate projekta in aktivnosti mreže izvajalcev svetovanja za zaposlene v Sloveniji, ki potekajo po Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022.
Projekt Svetovanje za zaposlene 2016-2022 se bo sicer zaključil marca 2022, vendar smo njegove rezultate strnili že nekaj mesecev pred zaključkom. Eden od razlogov je, da smo osrednji cilj, to je vključitev vsaj 20.000 zaposlenih v svetovalno dejavnost in vključitev vsaj 75 % od teh v eno od oblik izobraževanja, usposabljanja ali vrednotenje znanja in spretnosti, že dosegli in presegli.
Tako dober rezultat je mogoč zaradi dejavnega stremljenja obeh nosilcev svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih v Sloveniji, to sta ACS in mreža izvajalcev svetovanja za zaposlene, k skupnemu cilju.
Konferenca je potekala v dveh delih:
  • v prvem delu smo se v plenarnih prispevkih zunanjih gostov in sodelavcev ACS seznanili s širšim pogledom na pomen izobraževanja odraslih, svetovanja in razvoja kompetenc zaposlenih ter rezultate projekta,
  • v drugem delu smo v delovnih skupinah skupaj s predstavniki izvajalcev svetovanja za zaposlene razmišljali o njihovih izkušnjah in rezultatih ter izzivih v prihodnosti.
Delovne skupine so oblikovale tudi stališča in predloge za nadaljnje kakovostno svetovalno delo z zaposlenimi.
Vabimo vas, da si ogledate raznoliko gradivo, ki je bilo predstavljeno na zaključni konferenci, in se seznanite z zaključki delovnih skupin.
Mag. Tanja Vilič Klenovšek Vodja projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022
PROGRAM KONFERENCE s povezavami na video posnetke in predstavitve.
KNJIŽICA s predstavitvijo rezultatov projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2022.

POZDRAVNI NAGOVORI
Dr. Nataša Potočnik, direktorica Andragoškega centra Slovenije
Mag. Marko Šiška, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Lidija Fischinger, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

PLENARNI DEL: videoposnetki in predstavitve
Mag. Tanja Vilič Klenovšek, vodja projekta na Andragoškem centru Slovenije
Uwe Gartenschlaeger, predsednik Evropskega združenja izobraževalcev odraslih (EAEA)
Dr. Eva Boštjančič, redna profesorica na oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
Urška Pavlič, Andragoški center Slovenije

VIDEO IZJAVE ZAPOSLENIH, SVETOVALCEV IN DELODAJALCEV

DELOVNE SKUPINE
1. Delovna skupina: S partnerskim sodelovanjem do večjega vključevanja zaposlenih v svetovanje in izobraževanje | Zaključki