Zaključna konferenca
POTI DO ZNANJA IN NOVIH PRILOŽNOSTI ZA VSE ZAPOSLENE
8. 12. 2021, ob 9. uri v Zoom
Vabimo vas na zaključno konferenco projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022, ki ga vodi Andragoški center Slovenije, financirata pa Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport.
Zaključna konferenca z naslovom Poti do znanja in novih priložnosti za vse zaposlene bo potekala v sredo, 8. decembra 2021, v spletnem okolju Zoom.
Predstavili bomo dosežene rezultate projekta ter aktivnosti mreže izvajalcev svetovanja za zaposlene v Sloveniji, ki potekajo po Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022.
Konferenca bo potekala v dveh delih:
  • v prvem delu bomo v plenarnih prispevkih zunanjih gostov in sodelavcev ACS predstavili širši pogled na pomen izobraževanja odraslih, svetovanja in razvoja kompetenc zaposlenih ter rezultate projekta,
  • v drugem delu bomo v delovnih skupinah skupaj s predstavniki izvajalcev svetovanja za zaposlene razmišljali o njihovih izkušnjah in rezultatih ter izzivih v prihodnosti.
Spletno povezavo na konferenco v ZOOM boste prejeli dan pred dogodkom.
Prijave sprejemamo do 1. decembra 2021.
Po konferenci bodo prispevki ter ostalo gradivo objavljeni na spletni strani www.zaznanje.si.
Vabimo vas, da se nam na konferenci pridružite tudi vi in jo obogatite s svojimi razmišljanji in izkušnjami. Veseli bomo skupnega snovanja predlogov za nadaljnji razvoj svetovanja za znanje vseh zaposlenih.